Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wettig betaalmiddel is in de verhouding: 60 Slraits-Settlemcnts $ = 7 £, en in 1907, dat deze $ voortaan 312 grs zilver van 0,900 zal bevatten.

ETHIOPIË. Zie Abessinië.

FORMOSA. Zie Japan.

FRANKRIJK. Munten: zie § 268. Maten en gewichten: het metrieke stelsel. In Mei 1875 sloten de volgende 17 staten de zoogenoemde internationale meterconventie, tot oprichting en instandhouding van een internationaal bureau van maten en gewichten: de Argentijnsche republiek, België, Brazilië, Denemarken, Duitschland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Peru, Portugal, Rusland, Spanje, Turkije, Venezuela, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Zweden en Noorwegen en Zwitserland. Later zijn nog toegetreden Bulgarije, Engeland, Japan, Mexico, Rumenië, Servië en Tunis, terwijl Turkije zich terugtrok. In eenige van deze staten laat de invoering van het metrieke stelsel nog op zich wachten. — In Juni 1908 heeft de internationale commissie voor maten en gewichten het metrisch karaat, voor den handel in kostbare steenen, vastgesteld op 200 milligram. — Tot de oude lengtematen behoort de toise = 6 piecls ii 12 pouces a 12 lii/nes a 12 points, 1 pied — 0,325 M; tot de oude gewichten: 1 livrc — 2 marcs a 8 onces it 8 gros a 3 deniers a 24 grains — 489,506 G. — Bordeaux gebruikt als wijnmaat: 1 tonneau — 4 barriques — 6 lierrons = 120 velles; 1 velte — 7,61 L; 1 barrique of bordelaise of piicc (okshoofd) = 2,28 HL.

Bij § 364. In Maart 1909 heeft do Fransche Kamer aangenomen een wet betreffende inkomstenbelasting, waarvan de invoering nog onzeker is.

FRANSCHE KOLONIE. Munten: In Indo-China is de munteenheid de zilveren piaster ($) a 100 cents-, onderdeden zijn stukken van 50, 20, 10, 1 en cent (sapique), sedert 1906 ook van £ cent. Vóór 1895 was 1 $ — fr 5,443. Daarna is deze munt een weinig verzwakt, zoodat zij nu een waarde heeft van fr 5,40 in zilver (27 G van 0,9, dus ongeveer gelijk aan den Mexikaanschen $ en den Japanschen yen). In het voorjaar van 1903 kwam, wegens de sterke daling van het zilver, vaststelling van de goudwaarde van den piaster ter sprake. Sedert 1906 wordt de Mexikaansche $ aan het verkeer onttrokken.

GRIEKENLAND. Munten: zie § 268. In 1908 daalde het agio tot 10 °/0; bij invoerrechten is het vast 45 °/0. Maten en gewichten: hot metrieke stelsel.

GUATEMALA. Munten: Er is eenige pasmunt en overigens uitsluitend papier in omloop. De waarde van den peso papier schommelde in 1908 tusschen f 0,20 en ƒ0,15 met neiging tot verdere daling.

HAÏTI. Munten: 1 gourde — 5 francs zilver, verdeeld in 100 cents. Zilveren munten zijn verdwenen. Feitelijk is alleen papier, pasmunt en eenig Amerikaansch goud in omloop.

HONGKONG. Zie China.

INDO-CHINA. Zie Fransche kolonie.

Knapper, Ilandclsrckcncn. 8e druk. 36

Sluiten