Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEOERLANDSCII-INDIÉ. Munten: zie § 265; du gulden wordt ook ropij (Engelsch: rupce) genoemd. Tot do vreemde munten, die vóór 1908 in Oost-Indiö circuleerden, behoorden de Mcjcikaanschc piaster, de Spaansche piaster of pilaarmat en do Noord-Amcrikaansclie dollar. Vroeger werden deze munten, die in het verkeer meestal dollars genoemd worden, in de staatskassen aangenomen. In den loop van 1908 zijn alle vreemde munten of in den ban gedaan öf — zooals het dollargeld — door inwisseling aan den omloop onttrokken. Milten: Als lengtematen gebruikt men 1 liijnlandsche roede — 12 voet = 3,767 M, 1 Amsterdamsche cl — 0,688 M 27 Engelsche duim [inches), 1 paal — 400 Wjnl. roede - 1506,943 M; ook de Engelsche yard is in gebruik. Tot de vlaktematen behooren de balioc of bouw van 500 vierkante Mynl. roede — 70,965 A, de djoeng — 2 bouw, de pantjar — 4 bouw, de vierkante paal — 320 bouw. Als inhoudsmaat voor vloeistoffen heeft men 1 Indische kan = 1,5751 L. *) Bij den handel in arak stelt men 1 legger — 388 Indische kan — 134 Engelsche gallons — 600 L, dus 1 Indische kan — 1,546 L. Gewichten: 1 picol —

100 katti (a 16 tail a 10 tji a 10 timbang) — 125 Amst. HÈ 61,761 KG.

In het verkeer stelt men 1 picol — 136 Engelsche 48 avdp. Ook het Amst. U' = 0,492 KG komt dikwijls voor. De koyang — 27 picols te Batavia, 28 picols te Samarang, 30 picols te Soerabaya.

NEWFOUNDLAND. Zie Engelsche koloniën.

NOORD-AMERIKA. (Vereenigde Staten). Munten: zie § 285. De trade dollar weegt 420 troy-grains en heeft 0,9 gehalte. Deze munt werd, van 1873 af, eenige jaren lang aangemunt voor de behoeften van den handel met Oostelijk Azië. Thans is zij afgeschaft. Maten en gewichten: In 't algemeen gebruikt men de Engelsche, als inhoudsmaten echter de volgende in Engeland verouderde grootheden: de bushel (Winchester bushel) = 35,24 L en de gallon (wine gallon) — 3,785 L, beide op dezelfde wijze verdeeld als de gelijknamige maten in Engeland. — Als gewichten zijn, naast de Engelsche, in gebruik 1 ton (short ton) = 2000 'SE avdp en 1 cwt (hundredioeight of cental) = 100 ® avdp. De Engelsche ton van 2240 U' avdp, ter onderscheiding long ton genoemd, wordt bij invoerrechten en ook wel in den groothandel van mijnproducten gebruikt. — De invoering van het metrieke stelsel schijnt aanstaande. Bij den medischen dienst is het reeds voorgeschreven.

NOORWEGEN. Munten: zie § 281 Maten en gewichten: het metrieke stelsel. In den houthandel is de Christiania-Standard een deel van 11 voet lang, 9 duim breed en 1{ duim dik. Daarbij is 1 voet (fod) = 12 duim (tonnner) a 12 lijnen (linier) — 0,314 M.

OOSTENRIJK. Munten: zie § 276. Do Gulden Convcntions-Miinzc

M Deze opgave, aan de Regeerings-Almanak van Nederlandsch-Indie ontleend, schijnt foutief, zooals blijkt uit de usantie bij den handel in arak.

Sluiten