Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRANKZUCHTIGENGESTICHTEN.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAI) VAN

Poctor in de Rechtswetenschap AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN

op gezag van den Rector-Magnificus

Mr. H. VAAr li JE Ft HOEVE TV,

Hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid,

voor de faculteit der rechtsgeleerdheid te verdedigen

OP

VRIJDAG 15 NOVEMBER 1901,

des namiddags ten 4 ure,

noou

jK. RON pALOMON pOLTOF,

geboren te LEEUWARDEN. SCHEVENINGEN — J. VAN LE^UVVEN"— ~190Ë

Sluiten