Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N L EI D IN G.

Bij het chronische alcoholisme zien we een langzaam afnemen der krachten van den geest, vooral merkbaar op het gebied van het zedelijk voelen. De drankzuchtige verliest eerst de bekwaamheid zijn egoistische neigingen ten offer te brengen aan den eerbied voor anderen en voor 't algemeen welzijn. Bovendien dalen zijn energie en zijn lust tot werken zeer snel, wordt zijn weerstandskracht tegen den alcohol steeds zwakker. Eer- en plichtgevoel verdwijnen langzamerhand; de drinker veronachtzaamt zijne zaken en zijn gezin. Ook de wilskracht verzwakt, eene verstandige redeneering kan de zieke niet meer volgen. Het gevolg hiervan is een eigenzinnige gelijkhebberij en een gevaarlijk zelfbedrog over zich en zijne betrekkingen tot de buitenwereld: al zijn ellende is 't werk van anderen, zijn vrouw begrijpt hem niet en heeft hem nooit begrepen, daardoor is hij aan den drank geraakt; de dreigende ondergang van zijn zaak is 't gevolg der trouweloosheid van zoogenaamde goede vrienden, die hem allen in den steek hebben gelaten. Zoo verwart hij voortdurend oorzaak en gevolg. Nu komt er nog

Sluiten