Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze met een juiste behandeling in strijd is. Moeli, !) die in een Berlijnsch krankzinnigengesticht de proef genomen heeft met de verpleging in 't gezin bij eenige alcoholisten, nadat ze het eigenlijke gesticht hadden verlaten, is dan ook niet voldaan met de resultaten en gaat nog slechts bij uitzondering tot deze behandeling over.

De verpleging in het gezin is, ook in den vorm van het Gheeler-systeem, als behandelingswijze van alcoholisten onvoldoende. In 't algemeen is dus de eenige waarborg voor een succesvolle behandeling van den drinker het verblijf in een gesticht.

Nu worden dagelijks drankzuchtigen ondergebracht in sanatoria voor zenuwlijders, koudwaterinrichtingen en krankzinnigengestichten. Zijn de zieken in een koudwaterinrichting opgenomen, dan kunnen ze deze verlaten en buiten aan hun verlangen naar alcohol toegeven, kunnen sterke dranken binnensmokkelen en in de inrichting heimelijk meer drinken dan hun wordt toegestaan, want — en dat is de tweede fout van deze inrichting — de drinkers krijgen er meest alcohol in matige hoeveelheid, terwijl toch geheelonthouding absoluut noodzakelijk voor hen is.

Bij de verpleging in krankzinnigengestichten onderscheiden we twee gevallen. Vooreerst gaan drinkers er wel eens vrijwillig heen. Ze kunnen zich dan vrij bewegen, wel niet in die mate als in de koudwaterinrichting, maar toch vaak zonder streng toezicht. En als hun dit nog te lastig wordt, kunnen ze ongehinderd

') Moeli, Die Irrenanstalt Herzberge der Stadt Berlin. Berlin 1896.

Sluiten