Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

festgestellt hat. Das würde zu bedeutenden Weiterungen fiihren. Es wird sich daher empfehlen, die Zeit der Behandlung auf das Gutachten des Arztes hin in der Verfügung festzusetzen. In der Regel werden 6 Monate für leichte Falie und 2 Jahre für hartnackige Falie ausreichen." Het artikel luidt thans, in het ontwerp van '90 (art. 28): „Wird ein Gewohnheitstrinker zu Gefangnis von höchstens 1 Jahr verurteilt, so kaan (belangrijke afwijking van het ontwerp '93 tengevolge van de besprekingen in de expertencommissie) ihn das Gericht auf arztliches Gutachten hin neben der Strafe in eine Trinkerheilanstalt verweisen. Das Gericht verfügt die Entlassung, sobald die Person geheilt ist, nach Ablauf von 2 Jahren wird sie in jedem Fall entlassen. Ebenso kann ein Gewohnheitstrinker, der wegen Unzurechnungsfahigkeit freigesprochen wurde, in eine Trinkerheilanstalt verwiesen werden."

Voor ik tot een bespreking der drankzuchtigenverpleging in Duitschland overga vestig ik er eerst nog even de aandacht op, dat de regeering van Bazel onlangs den Hoogen Raad heeft voorgelegd een wetsontwerp betreffende de verpleging van gewoontedrinkers. Volgens dat ontwerp zullen de dronkaards in asyls opgenomen moeten worden : le. als zij niet in staat zijn voor hun zaken te zorgen, 2e. als zij hun familie aan armoede blootstellen, 3e. als zij zichzelven of een ander in gevaar brengen, 4e. als zij openbare ergenis geven. De politie moet het voorstel doen, de regeeringsraad neemt het besluit en dit moet aan het gemeentebestuur worden medegedeeld. De geneesheer moet gehoord worden en zijn verklaring moet de nood-

Sluiten