Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde gesticht bouwen voor 30 mannelijke patiënten uit de middenklasse.

In Duitschland bestaan thans 24 inrichtingen tot genezing van drankzuchtigen grootendeels onder geestelijke leiding. Overal wordt als een eerste voorwaarde tot genezing geheelonthouding beschouwd. In alle gestichten komen de drinkers vrijwillig en kunnen ook weer weggaan als 't hun belieft. Wetten, die den drankzuchtige verplichten ook tegen zijn wil zich in een gesticht te laten opnemen, bestaan in Duitschland niet. Volgens de meeste schrijvers maakt het nieuwe Duitsche burgerlijke wetboek de gedwongen plaatsing der drankzuchtigen in sanatoria mogelijk. Ik wil onderzoeken of dat waar is.

I 6 van het nieuwe Duitsche B. YV. luidt: Entmiindigt kann werden : 3) Wer infolge von Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder sich oder seine Familie der Gefahr des Nothstandes aussetzt oder die Sicherheit anderer gefahrdet", en l 681 van het wetb. v. burgerl. rechtsv. zegt: ,,Ist die Entmiindigung wegen Trunksucht beantragt, so kann das Gericht die Beschlussfassunsj über die Entmiindigung'

O O O

aussetzen, wenn Aussicht besteht, dass der zu Entmündigende sich bessern werde".

§ 1896 B. W. bepaalt, dat een „entmiindigter" meerderjarige een curator krijgt, § 1897 dat op de curateele over een meerderjarige de voor de voogdij over een minderjarige geldende voorschriften van toepassing zijn. De curator van een wegens-drankzuchtonder-curateele-gestelden heeft dus op grond van § 1793 j0, 1901 het recht en de plicht voor den persoon van

Sluiten