Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den pupil te zorgen voorzoover het doel der ondercurateelestelling het noodig maakt. En nu kan het doel der curateele niet alleen zijn den drankzuchtige in zijn handelingsbevoegdheid te beperken volgens § 114, maar ook en wel voornamelijk, zijn drankzucht te beteugelen. Den weg hiertoe wijzen de §§ 1631—1633 over de ouderlijke macht, die volgens § 1800 ook gelden voor den voogd voorzoover hij het recht en den plicht heeft voor den persoon van zijn pupil te zorgen. Volgens deze paragraphen kan de voogd den pupil onder opzicht stellen, zijn verblijfplaats bepalen en zijn teruggave vorderen van ieder, die hem wederrechtelijk bij zich houdt.

Al deze bepalingen maken het den curator dus mogelijk, ook tegen den wil van den drankzuchtige en andere onverstandige personen, een doelmatige behandeling der ziekte van zijn pupil te bewerken.1)

Volgens het nieuwe Duitsche B. W. kan dus een drankzuchtige door zijn curator in een sanatorium worden geplaatst. Een gevolg van dit wetb. is ook, dat vele drankzuchtigen, die anders niet in een gesticht zouden zijn gegaan om zich te laten genezen, dit nu zullen doen om een dreigende ondercurateelestelling te ontgaan. Wat de het eerst genoemde wijze van onderbrenging in een gesticht betreft, de plaatsing door den curator, moet men niet vergeten, dat ze slechts een toevallig, niet een door de wet geboden noodzakelijk gevolg is der curateele. De curator heeft volgens § 1793 wel het recht en den plicht voor den persoon

') Dr. Colla. „Die Trinkerversorgung unter dem Bürgerlichen Gesetzbuche" p. 3.

Sluiten