Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar opleveren voor hun eigene veiligheid of die van anderen.

Zielszieken mogen in een openbaar drankzuchtigengesticht niet worden opgenomen.

De opgenomene personen kunnen ook tegen hun wil in de inrichting worden gehouden, echter voor niet langer dan 2 jaar.

Om de wederrechtelijk weggeloopene verpleegden weer in het gesticht terug te brengen kan de hulp van de overheid worden ingeroepen.

De gestichten moeten zoo worden ingericht, dat de drankzuchtigen aan het gebruik van alcoholische dranken worden ontwend, en een grooter weerstandsvermogen krijgen tegen nieuwe aanvallen van hun ziekte.

De statuten der gestichten moeten bepalingen inhouden over de beperking van de vrijheid der verpleegden en over hun verplichting tot het verrichten van gepasten arbeid.

De 2e afdeeling van het ontwerp regelt de „Ueberweisung in ein öffentliches Trinkerasyl durch richterlichen Ausspruch". De opname aldaar kan n.1. slechts plaats vinden op grond van een voorafgegaan civielrechterlijk vonnis. Bij meer dat} driemaal wegens dronkenschap gestrafte personen veroordeelt de rechte^ van ambtswege tot plaatsing in een gesticht.

De veroordeeling tot plaatsing in een openbaar drankzuchtigengèsticht van zielsziek geworden drinkers, die hun helderheid van geest hebben teruggekregen, geschiedt op aanvraag.

Tot aanvraag bevoegd zijn behalve de naaste verwanten van den drankzuchtige en zijn curator, ook de

Sluiten