Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve Hooghullen en de Villa Wilhelmina bestaat nog een Tehuis voor drankzuchtigen te Veetidam, zoowel voor vermogenden als mingegoeden. De commissie belast met het toezicht over 't beheer, bestaat uit de Heeren P. J. de Hoop, burgemeester en Dr. Th. Tjabbes te Veendam; Jhr. Mr. O. Q. van Swinderen en Ds. W. Vliegenthart te Groningen ; Ds. C. M. W. Plet te Wezep (bij Kampen). Directeur is Ds. J. van Petegem, voorganger der vrije evangelische gemeente. Bij de opname van( patiënten moet drie maanden vooruit betaald worden ; voor patiënten 2e klasse van het mannelijk geslacht f70, voor elke maand en gedeelte der maand, die hij langer blijft f 23.38. Voor patiënten van het vrouwelijk geslacht f 70 en voor elke maand langer f 23.33. Voor patiënten le klasse moet bij de opname f 120 betaald worden voor 3 maanden, voor elke maand of gedeelte der maand langer f 40. Patiënten die 2 kamers begeeren betalen f 8 per maand meer. Extra bediening wordt bovendien in rekening gebracht.

Nog is er een herstellingsoord voor drankzuchtigen te Voorst bij Zutfen. De verplegingskosten bedragen er per jaar f 1000 en f 800, voor minder gegoeden f 600 en f 400 + f 25 entree, of volgens omstandigheden bij nadere overeenkomst. De patiënten worden er in den regel behandeld door Dr. A. J. van Rhijn of ook door een anderen geneesheer naar keuze. Directrice is Mej. E. de Vries.

Tenslotte moet ik nog noemen het Christelijke Tehuis voor drankzuchtige vrouwen te Hilversum van de Chr. G. O. Vrouwen Unie, waarvan Mevr. V. IJseldijkNijland directrice is.

Sluiten