Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hirsch is tegen inrichtingen, waarin zoowel mannen als vrouwen worden opgenomen, in tegenstelling met Forel en ook Colla. Onbehoorlijkheden, zegt deze, kunnen, waar toch het personeel zoowel uit mannen als vrouwen bestaat, ook door scheiding der verpleegden naar 't geslacht niet voorkomen worden. En het samenzijn van mannen en vrouwen in eenzelfde inrichting biedt t groote voordeel, dat de mannen veel zindelijker en gemanierder worden en meer gewend aan het leven in de wereld, dat ze toch bij 't verlaten van de inrichting weer moeten leiden. Natuurlijk moeten er afzonderlijke gebouwen zijn voor mannen en voor vrouwen.

Er zijn drankzuchtigen die niet genezen kunnen worden. Dezen behooren niet in een sanatorium thuis, daar er geen storender en lastiger elementen voor de drinkerbehandeling zijn dan die zielszieken, die voor geen invloed ten goede vatbaar en buiten staat tot eenige verbetering, niet slechts elke poging tot hunne eigene genezing verijdelen, maar ook door hun slecht voorbeeld de genezing van anderen moeilijk maken. 1 erwille van de geneeselijke drinkers moeten deze onverbeterlijken dus van de overige patiënten afgescheiden worden. Legrain wil hiertoe het drankzuchtigengesticht verdeelen in twee afdeelingen, een voor geneeselijke en een voor ongeneeselijke patiënten. Forel, Smith, Ladame en Bollmann verlangen afzonderlijke inrichtingen voor ongeneeselijke drankzuchtigen. Forel onderscheidt de alcoholisten met t oog op hunne praktische behandeling in vier categoriën. Tusschen die categoriën zijn evenwel overgangen. Men moet daarom altijd de zachtste en meest lichte wijze van behandeling beproeven

Sluiten