Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijnwerken, boekdrukken enz. Bovendien moet veel zorg besteed worden aan den landbouw.

De leiding van het asyl moet berusten bij een ervaren en toegewijd zielkundige, die de verschillende individuen naar hun aard en hunne meer of mindere gevaarlijkheid weet bijeen te brengen of te scheiden. De gescheiden paviljoens zullen hierbij van groot nut zijn.

Er moet een commissie van toezicht zijn over deze asylen, waarin zoowel krankzinnigendoktoren, criminalisten en directeuren van strafinrichtingen, als deskundigen over het onthoudingsvraagstuk moeten zitten.

Voor de oprichting van zulk een asyl is staatshulp onmisbaar.

Op hetzelfde congres, waarop Forel dit alles in het licht stelde,1) heeft ook Dr. Colla zich voor de stichting van afzonderlijke inrichtingen voor ongeneeselijke alcoholisten verklaard.

Moet de staat gestichten voor drankzuchtigen oprichten of moet dit worden overgelaten aan het particuliere initiatief? Volgens Erlenmeyer3) heeft de staat absoluut geen verplichting tot het oprichten van sanatoria, van welken aard ook. Ook Forel en Smith zijn niet voor de oprichting van drankzuchtigengestichten van staatswege. De meeste deskundigendenken er anders over. Het door particulieren opgerichte sanatorium, zeggen ze, is dikwijls een middel tot

') 7e internat, congr. tegen 't misbr. v. alc. dr. te Parijs 1899. 2) »Die Entmündigung wegen 'Iïunksucht nach dem bürgelichen Gesetzbuch" von Dr. Albrecht Erlenmeyer, Coblenz & Leipzig 1899.

Sluiten