Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan kan de rechter hem veroordeelen tot plaatsing in een drankzuchtigengesticht.') Art. 15. Aan het tweede lid van art. 46 van het Wetboek van Strafrecht wordt het volgende toegevoegd: Inplaats van tot hechtenis kan de schuldige ook worden veroordeeld tot plaatsing in een drankzuchtigengesticht. Art. 16. De plaatsing in een drankzuchtigenasyl geschiedt voor onbepaalden tijd. die in een sanatorium voor hoogstens twee jaar. Art. 17. In een drankzuchtigensanatorium mogen krankzinnigen en epileptici alleen dan worden opgenomen, als hunne kwaal het gevolg is van alcoholmisbruik, en het te verwachten is, dat ze bij verpleging in zulk een sanatorium spoedig zullen herstellen.

Drankzuchtigen, die in het sanatorium krankzinnig worden, moeten, als de krankzinnigheid niet een voorbijgaande alcoholistische storing is, terstond naar een krankzinnigengesticht worden overgebracht. Art. 18. De drankzuchtigen worden uit het sanatorium ontslagen:

le. bij volkomen herstel.

2e. bij ongeneeselijkverklaring. De toestemming van het openbaar ministerie is hier noodig.

') Zie Tijdschr. voor Strafr. 1893. Mr. J. Kruseman. Strafrecht en Alcoholisme.

Sluiten