Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hessen en Brandenburg zelfs verklaarde, dat ,,70 v. H. aller Vergehen und Verbrechen mehr oder weniger in ursachlichem Zusammenhange mit dem Branntwein" staan, toch is ook in ons land het aantal alcoholisten in de gevangenissen zoo groot, dat het van groot belang is te weten in hoever deze patiënten er van hunne ziekte kunnen worden afgeholpen, m. a. w. hoe het mogelijk is de gevangenis zooveel mogelijk het karakter te doen krijgen van een drankzuchtigensanatorium.

Nu wordt in de gevangenis den drinkers alcohol geheel onthouden, ze krijgen er een voldoende voeding, die niet het verlangen naar alcohol prikkelt, moeten werken, zijn alleen met zichzelven, onttrokken aan alle verleiding, staan onder zedelijken en godsdienstigen invloed en worden gewaarschuwd tegen den brandewijn. Men zou dus meenen, dat ook de gevangenis evenals het drankzuchtigensanatorium 25—33°/0 van de verpleegde drinkers geheel van hunne drinkgewoonten afbrengt, vooral van hen, die er langer zijn dan 't in het sanatorium gebruikelijk is. Dat de werkelijkheid zoo geheel anders is komt voornamelijk doordat de gevangenissen nóch door de ambtenaren, die er aan zijn verbonden, noch door de gevangenen, als drankzuchtigensanatoria worden beschouwd. Dit moet anders worden. De gevangenissen zijn toch, moeten althans zijn, ook opvoedings- en verbeterhuizen. Hoe meer men de misdadigers als zieken beschouwt, des te meer zal men een arbeid voor hen wenschen, die hunne belangstelling wekt en die ze met genoegen doen, voornamelijk arbeid in de frissche lucht, in den tuin en op het veld.

Sluiten