Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorff zet thans het werk van Seld voort evenals Bode.

Komt de gestrafte uit de gevangenis, dan is er groot gevaar voor een weer vervalling in zijne drinkgewoonte. De behoefte om een onaangename stemming te verdrijven, een ellendigen toestand een oogenblik te vergeten, is de hoofdoorzaak van alle alcoholmisbruik. Geen wonder dus, dat de ontslagen gevangene, die zich als een geschandvlekte voelt, als een mensch van de allerlaagste soort, die nog geen nieuw tehuis heeft, zich den grooten stemmingsverbeteraar en fabrikant van illusiën, alcohol, in de armen werpt. Bovendien komt de ontslagene zoo licht in slecht gezelschap, fatsoenlijke lui willen niets met hem te maken hebben, zoodat hem vaak niets overblijft dan het liederlijke gezelschap van zuipers, boemelaars en lichte vrouwen. De gevangenen moeten daarom terdege worden voorbereid op het uur van hun ontslag. Ook op hunne verwanten moet worden gewerkt, opdat ze aan de deur van de gevangenis door goede raadgevers worden ontvangen en in den eersten tijd bizonder op hen wordt gelet.

In Engeland gebeurt dit hier en daar. Den babtistischen geestelijke F. B. Meyer vroeg eens in Leicester een meisje haren vader uit de gevangenis af te halen en ernstig met hem te spreken. Hij had niet veel lust in dit ongewone werk en was blij van den portier te hooren, dat de man nog niet werd ontslagen. Meyer bleef evenwel voor de gevangenis staan om naar het ontslag van andere gevangenen te zien. Weldra werd een deur in de groote, met ijzer beslagene poort geopend. Een man kwam er uit, die zenuwachtig om zich heen

Sluiten