Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkkring van deze missionarissen nog belangrijker geworden. De rechter zal veel eerder de veroordeeling opschorten als hij de zaak aan den missionaris kan overgeven, als de missionaris belooft den beklaagde onder zijne hoede te nemen, als de beklaagde belooft den missionaris te volgen. In 1897 werden in Londen 1889 van zulke gevallen door de justitie naar de liefdadigheid verwezen. De 13 mannelijke Londensche missionarissen hebben verder in 1897: 1433 personen als geheelonthouder laten teekenen, 14026 bezoeken gebracht bij gevangenen en aan rechtszittingen, 7220 bezoeken ontvangen, aan 235 mannen, 171 vrouwen, 159 jongens en 113 meisjes een betrekking bezorgd, 614 vrouwen of meisjes een tehuis verschaft of bij hunne verwanten teruggebracht, 709 jongens en mannen tot hunne verwanten, in tehuizen of op zee gebracht, 2230 vrouwelijke drankzuchtigen aan de vrouwelijke missionarissen overgegeven, 150 werkgevers bewogen beklaagden weer in dienst te nemen, in 3443 gevallen kleeding, bedden, huur, gereedschap enz. verschaft, 6695 brieven geschreven in het belang van hunne beschermelingen, 7113 personen geldelijk ondersteund.

Niet alleen in Londen, ook in de provincie wordt dit werk gedaan. Zoo zijn in de kleine diocese Lichfield 4 missionarissen, die eiken morgen de politierechtbanken bezoeken.

Naast deze groote werkzaamheid der vereenis'insr

° o O

staat nog het liefdewerk van partikulieren.

Een gewichtige oorzaak van de drankzucht is het verlangen naar een betere stemming, naar een vergeten

Sluiten