Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den burgemeester, is niet in strijd met de artt. 184 en 135 der gem. wet.

XIII.

Voor een juiste waardeering van ons staatswezen zijn de „conventions'' van groot gewicht. Men overschatte evenwel niet haar belang, door die constitutioneele voorschriften, die voldoende sanctie missen, aan legale regels gelijk te stellen.

XIV.

De kroon kan a. m. v. b. maken door politiedwang te handhaven.

XV.

Het recht van amendement is in ons staatsrecht onbegrensd.

XVI.

Art. 28 der veiligheidswet is in strijd met de grondwet.

XVII.

De dienaren van politie worden geschorst door den burgemeester, niet door b. en w.

XVIII.

Art. 150 2e lid gem. wet kan gevoegelijk uit die wet worden gemist.

XIX.

De bevolkingstheorie van Malthus mist voor onze maatschappij alle praktische waarde.

XX.

De gemeenten kunnen woningnood tegengaan door

Sluiten