Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het voleindigen van dit proefschrift is het mij eene aangename taak, U, zeer geachten leermeesters, Professoren der Medische Faculteit, mijnen hart el ij ken dank te betuigen voor het onderwijs, dat ik van U mocht ontvangen. Inzonderheid ben ik U, Hooggeleerde nijhoff! veel verplicht voor de welwillende hulp mij bij het bewerken van dit proefschrift verleend.

Sluiten