Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinen jongen, die eene kaars draagt of in eene wieg met eene lelie.

Eenmaal als lid van het gild aangenomen rustten op haar talrijke verplichtingen, die aldus in het reglement vermeld staan. Onder alle omstandigheden dient de vroedvrouw verstandig te handelen, eerlijk en deugdzaam te zijn, en zich nooit aan een losbandig gedrag schuldig te maken. \ oordat zij eene vrouw onderslaat, is zij verplicht den ring van den vinger te doen, als zij er een draagt, en de handen te wasschen. Met evenveel bereidwilligheid moet zij naar haar beste weten de arme als de rijke vrouwen helpen. Daar de schedelligging als de eenige natuurlijke ligging werd beschouwd, was de jonge vroedvrouw verplicht bij elke andere ligging direct de hulp in te roepen van een geneesheer of chirurgijn of van eene harer collega's, die door de jaren meer ondervinding had. Op doodstraf werd haar verboden onder welke omstandigheden ook abortus op te wekken. Verder moesten zij alle vrouwen, die ze onder behandeling kregen, attent maken op de plichten eener goede christin, en op den doop van het kind. Dan mogen ze nooit vergeten zelf de pasgeboren kinderen te doopen, als ze zien, dat de slechte toestand, waarin het kind verkeert, geen uitstel toelaat. Is er een geestelijke in de buurt, dan zal de vroedvrouw aan dezen het werk opdragen, doch ook alleen dan, als het kind geboren is. In het dagelijksch leven dienen ze zich als fatsoenlijke vrouwen te gedragen en elke vrouw aanklagen, die het ambt van vroedvrouw uitoefent , zonder het examen gedaan te hebben en aangezworen te zijn. Wanneer een vondeling, hetzij dood of levend, tentoongesteld werd in de daarvoor aangewezen localen, waren de vroedvrouwen

Sluiten