Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplicht het te komen zien, opdat men zou weten of ze het herkenden. De namen van alle vroedvrouwen werden op eene lijst geschreven, die bijgehouden werd door den oudsten chirurgijn. In 1587 bleek, dat deze lijst niet in orde was en dat er 19 vroedvrouwen waren, die het ambt uitoefenden zonder daarop recht te hebben. Op bevel van den Prévöt van Parijs werden de opgehangen kenteekens verwijderd en vernietigd en moesten deze 19 zich aan het examen onderwerpen, hetgeen bijna allen deden.

In 1595 had ongeveer hetzelfde plaats en liet de officier van justitie alle vroedvrouwen hare diploma's inleveren. In 1600 werd opnieuw de lijst bijgewerkt en aan elke vroedvrouw de verplichting opgelegd opgave te doen van elke verandering van woonplaats.

Op deze lijst vindt men onder tal van namen ook: Madame Louyse Bourgeoys, femme de M. Martin Bourssier, re^ue le 12 novembre 1598.

Sluiten