Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m de fer, ni de croc pour arracher 1'enfant par la tête ou par les aisselles. Hij voegt er bij deze methode met succes te hebben zien toepassen door een geneesheer te Avignon, waar hij zelf meer dan twintig jaar praktijk heeft uitgeoefend.

Jacques Duval, Médecin d'Evreux, is de schrijver van:

Traité des hermaphrodites et accouchemens des femmes

et traitement, qui est requis pour les relever en santé et

bien elever leurs enfans, oü sont expliqués la figure des

Laboureurs et vergers du genre humain, signes du puce-

lage, defloration, conception et la belle industrie, dont

une nature en la promotion de concept et plante prolifique.

Rouen 1612 in 8°. Het boek komt geheel overeen met den

tijdgeest van de 15e eeuw en is gevuld met fabels en verhaaltjes.

Rudolphe Lemaitre, wiens naam in het latijn als Magister algemeen bekend was, was geboren te Tonnere en Champagne. Eerst was hij geneesheer van Gaston Duc d'Oiléans en later eerste geneesheer aan het hof, — premier Médecin des enfans de Erance. - I„ zijn werk spreekt hij zoowel van zwangerschap die langer duurt dan negen maanden als ook van eene van korteren duur. Verder geeft hij een beknopt overzicht van de anatomie der genitalien.

Van hem bezitten we: Doctrina Hippocratis in qua de limitibus humani partus. Paris 1613 in 12°.

De werken van Gabricl Bert rand, Chirurgyn te Parijs zijn van weinig beteekenis. Naar hem is waarschijnlijk wel eens het schaambeen os Bertrandi genoemd.

Lourant Couan heeft in 1617 de stelling verdedigd: si

dans une grossesse de deux ans, on doit faire 1'opération césarienne.

Sluiten