Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d'Anatomie et de Médecine a Leyden was in 1633 te Parijs geboren. Hij bestudeerde de anatomie onder leiding van Riolan. Drélincourt vestigde zich als medicus te Parijs. Met hulp van M. Vallot, eerste geneesheer van Lodewijk XIV, werd hij gewoon geneesheer aan het hof, welke betrekking hij tien jaar vervulde, toen Conrad Van Benningen, gezant van de Republiek der Nederlanden en curator der Universiteit te Leiden hem het professoraat aan de . Leidsche academie aanbood. Van 1668 tot aan zijn dood in 1697 bekleedde hij deze waardigheid.

Franrois Manriceau, Chirurgien du Collége de Saint Cöme de Paris, was tegen het midden van de zeventiende eeuw te Parijs geboren. Hij heeft eenen grooten naam gemaakt door de grondige kennis van de anatomie. In het HotelDieu te Parijs vond Mauriceau eene uitstekende leerschool en eene prachtige gelegenheid zich in het vak te bekwamen. Uit de werken der oudste accoucheurs haalde hij veel, dat hij in de praktijk ging toepassen en gaf aan ieder der schrijvers de eer, die hun toekomt. Eenige jaren voor zijn dood trok hij zich uit de praktijk terug en stierf 17 October 1709. Zijne werken zijn:

Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont accouchées Paris 1668 in 4°, 1675, 1681, 1694, 1712, 1724, 1738, 1740 in 4°. In het Duitsch vertaald verscheen het werk onder den titel: Von Krankheiten schwangerer und gebahrender Weiber. Bale 1680 in 4°.

Chamberlen gaf eene Engelsche vertaling: Diseases of the women with child and in childbed, translated bij Hugh Chamberlen. London 1683 in 4°, 1716 in 8°.

Apherismes touchant la grossesse, l'accouchement, les maladies etautres indispositions des femmes. Paris 1694 in 4°.

J

Sluiten