Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Observations sur la grossesse et sur 1 accouchement des femmes grosses. Paris 1695 in 4°, 1715 in 4°. In Duitschland uitgegeven in 1709 in 8°.

Dernieres observations sur les maladies des femmes grosses et accouchees. Paris 1708 in 4°.

De werken van Mauriceau verschenen in het Nederlandsch vertaald:

F. Mauriceau. Tractaat van de Siektens der swangere vrouwen en der gene die eerst gebaert hebben .... Uit het Frans vertaalt. Met figg. Amst. Wed. G. de Groot. (1683.) 4°.

F. Mauriceau. Tractaat van de Siektens der swangere vrouwen en der gene die eerst gebaert hebben. Uit het Frans vertaalt. Amst. Alb. Magnus. 1683. 4°.

F. Mauriceau. Tractaat van de Siektens der swangere vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Met figg. Uit het Frans vertaelt. 2e Druk vermeerdert met eenige verhandelingen, over de voornaamste ontdekkingen, welke zedert F. Mauriceau in de Verloskunde gedaen sijn. En opgeheldert met 3 bijgev. plaaten door Petrus Camper. Amsterd. 1759. 4°.

F. Mauriceau. Tractaat van de Siektens der zwangere vrouwen en dergene die eerst gebaart hebben. Uit het Fransch vert. door Petrus Camper. 3e dr. Met plaaten. Amsterdam 1783. 4°.

De goede ontvangst door alle geleerden, ook die van andere natiën aan de werken van Mauriceau gegeven, bewijst de hoog geschatte waarde dezer werken. In de eerst volgende jaren verschenen er herhaaldelijk nieuwe drukken in 't Fransch. Men heeft de werken vertaald in het Engelsch, Ylaamsch, Hollandsch, Duitsch en Italiaansch, daar men het groote nut er van inzag. De leer der ver-

Sluiten