Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruik gemaakt heeft van deze tang, en haar ten zeerste aanprijst, heeft zij niet algemeen ingang gevonden. M. de la Motte keurt haar af in een onuitgegeven werk. Peu doet hetzelfde.

Mauriceau was geen voorstander van de sectio caesarea, zooals tal van zijne tijdgenooten. Zijne afkeuring tracht hij ingang te doen vinden door tal van onbeduidende redenen.

Nooit is er een accoucheur geweest, die zoo'n aantal instrumenten heeft gebruikt als Mauriceau. In zijn werk heeft hij ze laten afbeelden en geeft er eene zeer lange beschrijving bij. Van de forceps, waarmee Chamberlen Mauriceau bekend maakte, wilde deze niets weten.

Adrian dollen, lieutenant du premier Chirurgien du Hoi de la ville de Dieppe, was gewoon chirurgijn aan het godshuis te Dieppe, welke betrekking hij met groote onderscheiding jaren lang vervuld heeft. Hij had reeds veertig jaren de praktijk uitgeoefend toen het volgende werk verscheen: Abrégé de 1'économie du grand et du petit monde. Rouen 1670 in 12°. Hij geeft daarin een verhaal van een kind, dat op tijd geboren werd zonder hersenen en zonder ruggemerg. Verder zegt hij talrijke malen de keizersnede verricht te hebben: „J'ai fait cette opération diverses fois sur des femmes vivantes .... je peux assurer 1'avoir faite plus de quarante fois sur des femmes mortes en divers tems de leur grossesse." Hij kondigt in zijn werk aan eene verhandeling over de aderlating en eene andere verhandeling over de chirurgie, die waarschijnlijk nooit uitgegeven zijn.

Sluiten