Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sy vermogt, sonder dat sy, by gebrek van kragten, het selve hadde konnen af-halen: want sy was seer bejaard. Het kind soude behouden geweest zijn, indien ik vroeg' genoeg gehaalt was geweest; maar het Kind was gewurgt en dood, doen ik aanquam. Men kan hier uyt besluyten, dat een Vroed'vrouw' kragten van noden heeft, en dat sy nog te jong' nog te oud' moet zijn: want aan de jonge ontbreekt dikwils voorsigtigheyd, en kragten aan d' oude.

En is 't dat het Kind dood, en in den doortogt gewurgt is, soo moet men egter niet nalaten het Kind af te halen, tot behoudenis der Moeder; want indien men haar niet verloste, en dit Kind niet af-haalde, soude de A rouw' kunnen sterven, of ten minsten seer krank werden.

Om deze Vrouw' dan te verlossen, was ik gelukkig dat ik kragten hadde, die ik stoutelijk in 't werk stelde, het Kind niet schromende, dewyl' het dood was; ik droeg slegts goede sorge de Moeder niet te beseeren, gelijk ik gezien hebbe, dat door andere in diergelijke gelegentheden, de Scheede niet alleen, maar ook de Pisleider en Endeldarm soodanig gescheurt waren, dat de Vrouwen de rest van haar leven, groote ongemakken hebben geleden, aan welke d' afgang en pis tegens haar dank, door de Scheede afliep. Het Kind gebooren zijnde, is 't niet geheel gedaan; men moet ook de nageboorte hebben, want indien die na blijft, kan zij gemeenelijk de Vrouw' zware toevallen toe brengen.

Indien de nageboorte niet volgt, maar seer vast is, soo is het noodig dat men die af-haalt, waarom men de Navelstreng twee of dry maal om de vingers van de linkerhand sal winden, om de regter te helpen, die men, de vingers regt uyt, en by een gevoegt, met Olie of versche Booter

Sluiten