Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestreeken, sagjes langs de streng zal inbrengen. Men moet sorgvuldig agtslaan op de Mond van de Lyfmoeder, die, door het geweld, die se door d' uytgang van het Kind, dat in de vouwen van de Scheede gesakt was, geleden heeft, dikwils seer verflenst is, niet te schaven; en nogtans groote sorge dragen de streng' niet te verlaten, die de vingers aan de nageboorte geleyd. Als men daar aan gekomen is, en deselve vast vind, moet men de vingers laten glyen na het lage en onderste gedeelte, en tragten deselve sagjes en allenxkens te scheyden; hetwelk op deselve wvse gedaan word, als men het binnenste van een Oranje of Chinaas Appel van de schil afscheyd: en de nageboorte aldus los gemaakt zijnde, volgt sy sonder moeite, trekkende de Streng' na zich.

Men moet dese werking' vaardig verrigten, nademaal de Lyfmoeder zich andersints sluytende met moeite de hand daar werd ingebragt, en bij gevolg' de nageboorte uytgehaalt.

Wanneer de nageboorte zich van selve scheyd, heeft de Meester ofte Vroed'vrouw' niet anders te doen, als de Navel-streng', die om de vingers van de linker-hand, als gesegt is, moet gewonden zijn, sagjes na zich te trekken.

Als die afgehaald is, moet men wel overwegen, of de vliesen, die het Kind en het water besluyten, met de nageboorte wel zijn afgekomen, soo dat'er niets is nagebleven, uyt vreese dat sy de monden der vaten van de Lijfmoeder stoppen. Soo'er nogtans eenig gedeelte van in bleef, heeft men egter niet bekommert te zijn, nademaal dese nageblevene Vliesen, met de Kraam, sonder toevallen te verwekken, afvloeijen, gelijk men sulks dagelijks siet gebeuren. Men moet agt slaan, dat, als men de Nageboorte bij de Streng' afhaalt, sulks sagjes, en noyt met

Sluiten