Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lost hadd', bevonden wy dat het Kind aan verscheyde deelen verrot was, soo dat wy door dese operatie de Vrouw' by het leven behielden, alhoewel wy geoordeelt hadden in de raadspleging', dat voor haar behoudenis meer te vreesen als te lioopen was.

Het is seeker dat een Vroed'meester, eer hy tot dusdanigen operatien treed, altyd voor af de Omstanders duydelijk moet waarschouwen, wat gevaar de Lydster loopt, om daar door zich te beschermen tegens alle opspraak; alsoo dese operatien niet geschieden kunnen sonder groot geweld te gebruyken, 't zy dat het de Haaken doen, of de Beenderen van 't hoofd des Kinds, dewelke gemeenelijk scherp en snydende zijn als messen, en alsoo de Lyfmoeder kunnen quetsen.

De Vroed'-meester moet dan, in dese en diergelijke gevallen, omzichtig zyn, en wel toesien, dat hij de Vrouw', in het scheyden ende af-haalen deser Beenderen, niet quetse, mijdende voor al de Blaas en d' Endeldarm. En om de verscheyde van een gescheyde stukken van dese Beenderen des Hoofds gelukkig af te haaien, sal men een hand inbrengen, de nagels wel gekort zyn de; en men sal tragten, met de vingers, de gemorselde stukjes van de Beenderen af te scheyden, en uyt te haaien, acht nemende dat haar scherpe puntjes de Scheede, nog de Blaas niet steeken; om dat de quetsuuren van dese deelen, altyd verzelt zyn met moeijelijke toevallen.

Als dese stukken en brokken der Beenderen uytgehaalt zyn, moet men met d' eene hand de huyd van 't hoofd vasthouden, terwyl men de vingers van d' andere hand onder d' Oxels brengt, en het Kind alsoo af-haalen: maar 't is beter dat men tragt het Kind te keeren, om by de

Sluiten