Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruymte was, want het was een kleyn Vrouwtje, gelykende na postuur en kloekte van lichaam, niet boven twaalf Jaren oud te zijn.

Ik doopte het Kind, t welk seer kloek was en alsoo de Toontjes van de Voeten na de Blaas van de Moeder gekeert waren, bragt ik het Kind sagjes te rugg', gelijk men in sulk een geval altijd moet tragten te doen, om de redenen, die wij reeds elders vermeld hebben in de 4e aanmerking:

Want indien ik het, soo gelegen zijnde, verder hadde uytgehaalt, soude het Kinnetje aan 't Schaambeen gehegt, en 't Kind gevaar geloopen hebben van te smooren: 't is egter waar, dat men het niet altijd in syn vermogen heeft het Kind te kunnen omwenden.

Na dat ik het Kind gewend hadd', bragt ik deselfde \ oet weder na buyten; ik bewond het met een dunne doek, en haalde het doe verder uyt tot aan de Dye, sonder eenig geweld te gebruyken; liet vorders myn vingers langs dese Dye glyden, om te gevoelen of d' andere Dye ook dwers quam; ik vermerkte dat sulks niet en was, maar dat den Aars volgde; en dienvolgende d' andere Dye na de Buyk gebogen was; ik haalde de Dye van het uytgehaalde Been vorder na my toe, daar het lichaam voor een gedeelte op volgde, sonder dat de drek die het Kind in overvloed ontliep my hinderde; het andere Been raakte buyten, ik voegde se te samen en haalde in een regte linie het lichaam tot aan d' oxelen; reddede toe beide d' armen, den eene na den anderen, en op dat sy niet breken souden, legde ik de linker-hand plat op de Borst en de regter in de Nek, en meende het Kind soo geheel te verlossen: maar het Hoofd wilde niet volgen,

G

Sluiten