Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen, dat, wanneer met dezen drek van een kind, dat nog niet geboren is, bespeurt, het een seker teeken is, dat het kind dood is. Portal komt hier tegen op en staatt zijne meening, dat het afgaan van meconium bij stuit- en voetligging geen zeker teeken van den dood is, door tal van voorbeelden.

In aanmerking 58 doet zich het geval voor dat beide voeten voorliggen, de hielen zijn naar achteren gekeerd, de teenen naar voren. Portal kan het kind niet draaien en haalde het uit, totdat de kin achter het schaambeen van de moeder bleef haken. Hij bracht daarom een vinger in den mond \ an het kind en deed het kind geboren worden.

De stuitliggingen zijn te herkennen aan het afgaan van meconium. De verlossing duurt wat langer, maar is overigens even gunstig als bij schedelligging. De beenen worden tegen den buik opgeslagen geboren. Het nakomend hoofd ondervindt weinig moeilijkheden, daar de baringsweg reeds voldoende gerekt is.

De rechter voet werd afgehaald bij een rechter billigging (aanmerking 11), waarna het gemakkelijk was het kind uit te halen. In aanmerking 49 bij eene volkomen stuitligging stelde Portal zich tevreden met de deelen der baiingswegen met boter in te vetten. Na de geboorte van de stuit en de beenen deed hij met veel moeite het kind geboren worden, dat kort daarna stierf.

Portal haalde een voet at' bij een kind, waar een dij en een heup voorlagen. Bij aantrekken volgde het andere been en het overige lichaam. Toen hij de placenta verwijderen wilde,, kwam hij op eene andere vochtblaas. Daarin was een tweede kind, dat met den rug voorlag en door Portal het hoofd gekeerd werd. Kort daarna

Sluiten