Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beentjes niet te kneusen, of te schaven, haalde doe het Kind tot de Schouders toe uyt met verdrag, dog egter niet sonder mijn kragten te gebruyken, gelyk als die altyd in snik een werk vereyst worden; doe reddede ik de Armen, mydende eenig geweld te doen, waardoor deselve sonde hebben kunnen breeken. Het hoofd, dat eerst eenige moeilijkheden gaf bij de ontwikkeling, werd later geboren. Het kind leefde.

Een geval van uitgezakte navelstreng wordt beschreven in aanmerking 18. Ik bragt myn hand in den Hals van de Lyfmoeder, en voelde dat het Kind de Navel, en de Borst aanbood. Met den hals der baarmoeder bedoelen Portal en zijne tijdgenooten de vagina, zoodat hier een geval eener uitgezakte navelstreng vermeld wordt.

Eene beschrijving eener keering gedaan bij buikligging vindt men in aanmerking '23. In aanmerking 55 bij eene oude primipara lagen de navelstreng en de nageboorte voor. De hand ingebracht voor de versie gleed langs het lichaam van het kind en langs de dijen en onderbeenen naar de voeten. De keering werd volbracht ten koste van het leven van het kind, terwijl de ontwikkeling van het hoofd veel inspanning vereisclite. Een ander geval van placenta praevia wordt beschreven in aanmerking 69. Portal werd gehaald wegens eene heftige bloeding bij eene vrouw, die rekende 8 maanden zwanger te zijn. Doorliet zware bloedverlies verkeerde de vrouw in zeer slechten toestand en werd er keering gedaan. De ingebrachte hand vond aan het ostium uteri internum de placenta vastgehecht, die eerst losgespeld werd en naar buiten gebracht. Het kind lag met den buik voor en werd de keering op e'én voet verricht. Het kind leefde en de moeder herstelde.

Sluiten