Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken was, maar geene vindende, liet ik myn vingers aan het onderste gedeelte van de Nageboorte glyden, maakte hem daar sagjes van los, gelijk de Bakkers het deeg doen, dat aan de Tafel is aangekleeft, of gelyk men een Tong of andere -platvis soude doen, die op een plank aangeplakt en gedroogt is.

Op dese wyse dan scheyde ik de Nageboorte, latende de toppen van myn vingers glyden tusschen de binnewand van de Lyfmoeder en de Nageboorte. De Lyfmoeder was ter plaatse daar de Nageboorte geseten hadd\ dikker als elders; deselve los zynde, haalde ik hem soo haast buyten als ik konde, trekkende bij de Streng , die myn linker-hand vast hield.

In aanmerking 14 wijst Portal er op, dat er geen brokken der nageboorte of vliezen mogen achterblijven op gevaar van bederf der achtergebleven stukken en dien tengevolge kan koudvuur ontstaan en als tweede gevaar: het ontstaan van eene heftige bloeding.

In aanmerking lü lag het bovenste gedeelte van een arm voor. Bij het doen der keering gelukte het niet het voorliggende deel weg te duwen. Daarom werd de hand voorzichtig langs het voorliggende deel ingebracht en de keering verricht.

Een schouder en een elleboog lagen voor in aanmerking 48. Deze deelen werden teruggebracht, waarna keering op één voet gedaan werd.

Een geval van een uitgezakten arm wordt beschreven in aanmerking 54. Het terugbrengen der voorliggende deelen gelukte niet en zoo werd met zeer veel moeite keering op één voet gedaan. Het kind werd levend geboren.

Sluiten