Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuitligging wil hij zoo mogelijk in eene voetligging veranderen. Bij voetligging gaat hij het kind uithalen aan de voeten. Bij eene aangezichtsligging bracht hij een compres in, waarmee hij het aangezicht wegdrukte, waarna hij het achterhoofd opzocht en naar beneden trok. Het compres belette, dat het aangezicht weer voor kwam en het kind werd geboren met het achterhoofd vooraan. Dit boek is een van de slechtste werken over de verloskunde.

Germain I Honore', Docteur en Médicine, Aggrégé au College de Rouen. \ an hem bezitten we: Description d un monstre dont une femme de la Ville de Rouen accoucha le mois d Octobre 1(372. Rouen 1673 in 4°. Volgens de beschrijving moet het een vreeselijk monster geweest zijn, terwijl als verklaring wordt gegeven het verzien door de moeder in het begin der zwangerschap.

C'lnude Quanteal, Docteur Régent de la Faculté de Paris, heeft als stelling in bevestigden zin verdedigd: An octimestris partus vitalis? Paris 1673.

Chaftan, Chirurgien de Montargis, heeft een brief geschreven aan M. Denis op den 8sten November 1673: Sur un entant qui est né le nombril ferme. Confér. de Denis, 1673. Het kind was niet aan de navelstreng vastgehecht; er was geen enkel verband met de moeder en het kind leefde.

Guillaume Haupeville, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier et aggrégé au Collége de Rouen, is de schrijver van de volgende werken: La génération de 1'homme, par le moyen des oeufs, et la production des tumeurs impures, par 1 action des seis, Rouen 1675 in 12°.

In dit werk wordt eene valsche zwangerschap met doodelijken afloop behandeld. Bij de sectie vond men een

Sluiten