Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder gaat men met behulp van de handen de afwijkende ligging van het hoofd verbeteren. Ligt tegelijk met het hoofd een arm voor, dan moet de arm teruggebracht worden. Na de geboorte van het hoofd dient men te zorgen, dat de romp zoo spoedig mogelijk geboren wordt om eene omsnoering van den hals der baarmoeder te voorkomen. Liggen de armen of beenen voor dan worden deze teruggebracht en de keering verricht. Men zal steeds op twee voeten keeren en aan beide voeten tegelijk trekken. De knieligging moet in eene voetligging veranderd worden. Bij tweelingen dient men de navelstreng dubbel te onderbinden, terwijl Fournier aanraadt om altijd het tweede kind kunstmatig — dat wil zeggen door keering — te doen geboren worden.

Als instrumenten gebruikt Fournier de scherpe haak om het doode kind uit te halen, maar wil deze ook aanwenden bij het levend kind als men de verlossing tot een eind moet brengen om de moeder te redden. Verder maakt hij gebruik van tangen om het kind te verkleinen of een in utero achtergebleven hoofd bij gedeelten te verwijderen.

Fournier geeft eene zeer uitvoerige beschrijving van de sectio caesarea. De huid, de subcutane vetlaag, de spieren, het peritoneum en de uteruswand worden elk afzonderlijk ingesneden en later door eenen bloedigen naad gehecht. Hij wil ook de keizersnede verrichten bij eene levende vrouw.

Fournier beschrijft verder de zwangerschap als eene ziekte en spreekt van: De la maladie de la femme appellée grossesse.

Onder de oorzaken voor eene moeilijke geboorte wordt

Sluiten