Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de bekkenvernauwing genoemd: a cause de 1'estroitesse des os du passage entre 1'os Pubis et 1'os Sacrum, et particulierement lorsque la main du chirurgien ny peut pas entrer.

Fournier zegt wel, dat men eene voetligging als eene natuurlijke ligging kan beschouwen en weet ook, dat zulks door sommige obstetrici gebeurt, maar rekent zelf deze ligging er niet onder.

Frangois Bayle, Docteur en Médecine de 1'Académie des jeux Horaux et Professeur de Philosophie dans 1'Université de Toulouse, was een der voornaamste Physici van zijn tijd. ()p verloskundig gebied schreef hij: Histoire d'une grossesse de 25 ans. Toulouse 1678 in 12°. Paris 167!» in 12°. De schrijver treedt in zeer wijdloopige verhandelingen, die niet veel beteekenen.

Aicolas de Bleyni/, Chirurgien de Paris, schreef in 1679: Histoire anatomique d un enfant, qui a demeuré vingt-cinq ans dans le ventre de la inere. Paris 1679 in 12. Het kind was versteend en met groote moeite kon men er eene mensehelijke gedaaante van maken.

Purry, Chirurgien du Duc de Longueville et maitre Chirurgien de Neuf-Chatel dient genoemd te worden om zijn werk: Histoire d'un enfant monstrueux, avec figures, Jour de Blegny, ann. 1681.

Amé Bourdon, Medecin de Cambray, zegt in zijn: Description anatomique, Paris 1683 in 12°. dat de urachus van een foetus hol is.

Bertin Simon Dieuxivoye, Docteur Régent de la Faculté de Paris heeft de stelling verdedigd: An qua primo partu marem generant foecundiores? 1683.

Pierre Dionis werd in 1673 benoemd als Démonstrateur

Sluiten