Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het boek is voor de chirurgijns en niet voor de vroedvrouwen geschreven, zoodat de behandeling en het verloop der natuurlijke baring niet beschreven worden en zoo ter loops worden slechts enkele dingen vermeld als: de omwenteling van het kind kort voor de geboorte, de hulp van het kind bij de baring enz. Slechts even wordt het verschil tusschen de valsche en de ware weeën opgegeven en als teeken van de naderende verlossing wordt het breken der vliezen beschouwd. Eene abnormale dikte deivliezen, te weinig vruchtwater, een dood of zwak kind kunnen oorzaken zijn voor het niet breken der vliezen en dan wordt het kind nog door de vliezen omgeven geboren. Het onderscheid tusschen koliekpijnen en ware weeën wordt als volgt opgegeven: 1. in het eerste geval is de pijn dwars door den buik gericht als gevolg van gasophooping en uitstorting van gal; 2. in het eerste geval blijft de pijn gelijkmatig in e'^n streek, in het tweede geval straalt de pijn van de nieren naar de schaamstreek uit, terwijl de baringsweg in dezelfde mate verwijd wordt, als de vrucht daalt; 3. in het eerste geval is de pijn gelijkmatig en aanhoudend zonder verlichting, in het tweede geval treedt ze bij tusschenpoozen op: dan weer sterker, dan weer zwakker; 4. in het eerste geval vindt men bij het toucheeren niet zooals in het tweede geval een kindsdeel, dat vooruitgedreven wordt of de vliezen; 5. in het eerste geval vindt men geen vochtblaas, geen vruchtwater voor het hoofd, geen indalen van het hoofd in overeenstemming met de pijn; 6. in het eerste geval is de pols klein, in het tweede geval blijft ze steeds goed. Tevens dient men zijne aandacht te wijden aan het al of niet verstreken zijn van den tijdsduur der zwangerschap en op de

Sluiten