Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt het als een der billen diep ingedaald is. Liggen beide billen voor dan moet men onderzoeken of de baringsweg ruim genoeg is 0111 het kind in deze ligging te laten passeeren; is dat het geval, dan laat men het werk aan de natuur over, die het dan wel redden kan. Er bestaat dan het gevaar van eene ruptuur van het perineum. Is het een groot kind, of is de baringsweg nauw, wat vooral het geval is bij oudere vrouwen, dan dient men de natuur te hulp te komen, hetgeen men dikwijls zeer moeilijk zal vinden. Men tracht in de eerste plaats den stuit terug te schuiven en met de hand langs het bovenbeen gaande den kniekuil te bereiken om de voeten te vinden en die te ontwikkelen. Gelukt zulks niet, dan moet men beide handen inbrengen en de liesplooien aanhaken en de bovenbeenen tegelijk of na elkaar afhalen. Is de stuit zoo ver ingedaald, dat zulks niet gelukt, dan brengt men met behulp van een stompen haak, die aan het eind van een oog voorzien is, een koord langs de voorzijde van den buik van het kind van de eene liesplooi naar de andere en haalt het kind met deze lis en den haak uit. De moeder loopt het gevaar van een perineaal-ruptuur, het kind van een dijbeen te breken. Ligt slechts één bil voor, dan handelt men als bij de heupligging.

Bij de knieligging moet men de knieën terugbrengen en de voeten afhalen. Ligt slechts één voet voor, dan zal men den anderen afhalen. „C'est la plus mêchante méthode du monde, que de vouloir tirer 1'enfant par un pied seul, quoique je 1'aie vü pratiquer a des gens qu'on 11e pouvait acuser de le faire par ignorance." Het afhalen van de twee voorliggende voeten wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld, als: „Methode pour tirer 1'enfant

Sluiten