Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook is het niet altijd voldoende, dat het hoofd geboren is, aangezien dikwijls het overige lichaam niet volgt, daar het kind te zwak is om zich zelf te helpen of dat de schouders te breed zijn of dat de schouderbreedte in de dwarsche afmeting verloopt, of dat de romp tegengehouden wordt door een van huis uit te korte of door omstrengeling te kort geworden navelstreng. Eene algemeene zwaktetoestand van de moeder of uitputting en verslapping van den uterus kunnen ook storing geven bij de verlossing; eene andere belemmering bestaat in de beenige en kraakbeenige weerstand van het bekken of de onrekbaarheid van den baarmoedermond of in de samentrekking van den baarmoedermond direct na de geboorte van het hoofd. In deze gevallen moet men wachten tot er weeën optreden en mag men niet met geweld aan het hoofd trekken. De navelstreng vraagt haar eigen behandeling. Om het kind uit te halen gebruikt men den haakvormig gebogen wijsvinger of den stompen haak om dien in den oksel in te haken. Men kan ook met behulp van den haak lissen door den oksel leggen.

Scheurt het hoofd af, dan wordt de romp behandeld even alsof het hoofd nog aanwezig was. Bij kinderen met dikke en korte halzen gebruikt Peu ook de lissen om den hals om het kind uit te halen, als alleen het hoofd geboren is. De knoop van de om den hals geslagen lis behoort in den nek te liggen en de operateur slaat de langste vingers van beide handen aan weerszijden van den hals in den strik, terwijl men een helper aan het koord laat trekken.

Bij de te verleenen kunsthulp voor schedelligging onderscheidt Peu drie gevallen: het hoofd, dat teruggehou-

Sluiten