Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken. Men legt daartoe de vingertoppen van de eene hand op de kin, de onder- en bovenkaak om het aangezicht terug te schuiven. Ligt het aangezicht niet recht, maar meer met een der zijvlakten voor, dan zet men den duim op de bovenkaak en de wijsvinger op het oor en draait het gelaat om. Viardel heeft aanbevolen bij deze operatie de vingertoppen te bedekken met een doek, doch Peu vindt, dat zulks het gevoel hindert. Intusschen heeft deze liggingsverbetering slechts kans op goed succes, als ze geschiedt gedurende of kort na het afloopen van het water. Is het aangezicht eenmaal ingedaald, dan tracht men den haak te slaan in het oor of in de bovenkaak. Peu geeft echter als zijne meening, dat bij eene aangezichtsligging de natuur zich dikwijls weet te redden, omdat de neus, de wangen en de kin zich laten vervormen en er daardoor minder kans bestaat op het vastgehouden worden van het hoofd. Slechts bij uitputting der moeder en bij een zeer nauwen baringsweg gebruikte hij daarom den haak.

Bij hydrocephalus, die meestal met den dood van het kind en met rottingsprocessen gepaard gaat, raadt Peu aan den schedel op de een of andere plaats te openen om daarna het hoofd met den haak of met een om den hals gelegden strik te doen geboren worden.

Het geval, dat een of beide armen in den nek liggen opgeslagen en elkaar kruisen, kan ontstaan door eene gestoorde omwenteling van het kind voor de geboorte, waaraan de moeder door eene onrustige houding schuld kan hebben. De hals wordt dan sterk door de armen gedrukt vooral tijdens eene wee. Een slechte ligging is de volgende: de hals ligt voor, de kin is op de borst ge-

Sluiten