Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

operatie niet liggen blijven of neemt ze te veel ruimte in, dan zal men den haak gebruiken om een strik om de knie te leggen, waarna men den haak voorzichtig terughaalt. Deze strik moet dan het werk van den haak verrichten. Kan men met de hand, den haak en den strik niet de noodige hulp verleenen, dan gaat men als laatste redmiddel het bovenbeen breken. Heeft men eenmaal het been en den hals vrij gemaakt, dan volgt meestal het overige lichaam gemakkelijk.

De beschrijving van deze gevallen, waar de hals voorligt, is zoo beslist dat men denken zou, dat Peu meermalen dergelijke gevallen behandeld heeft. Toch is er bij hem geen enkel bepaald beschreven geval vermeld. Evenzoo is het met de gevallen waar de rug ot de buik voorliggen. Ligt de buik voor en is de baarmoedermond wijd genoeg om de hand door te laten, zoo dient men de hand in te brengen langs den buik naar de lies en langs het bovenbeen naar de enkels om een of beide voeten af te halen, om het kind daarna te doopen en te doen geboren worden. Komen een of beide handen tegelijk met den buik voor, dan dringt men de handen terug, en wel zoo dat ze niet weer uitzakken kunnen, waarna men de voeten gaat zoeken om keering te doen. Komen beide voeten tegelijk met den buik voor, zoo gaat men de voeten afhalen en maakt de armen vrij, waarna men keering doet om het kind te doen geboren worden. Al deze operaties zijn gemakkelijk te verrichten als geen omstrengeling deinavelstreng hindert. Het gebeurt soms dat met den buik een voet voorligt en men moeite heeft den anderen voet te vinden, als deze b.v. naar boven geslagen is en tot aan de enkels in de placenta is ingedrongen. Men legt

Sluiten