Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijne werken, maar heeft slechts de eer eene duidelijke voorstelling van de zaken te geven.

In zijne verhandeling over het foetus toont hij zich meer als redenaar dan als anatoom. Hij ontkent, dat het bloed van de moeder direct in de placenta van het kind overgaat; hij spreekt van bevruchte eieren in de buikholte gevonden en vermoedt het bestaan van de allantois. Het foetus wordt gevoed door de vena umbilicalis. Met M. Duverney verdedigt hij de meening, dat bij het foetus het bloed stroomde van het rechter oor in het linker en niet van linker oor in het rechter.

Sluiten