Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Verkeerde geloofsvoorstellingen kunnen nooit sommiger geloof verkeeren, immers 't geloof is daarvan onafhankelijk. ')

3. Het heil is onafhankelijk van de geloofsvoorstellingen, heeft daarmee dus niets te maken. 2)

Wat het eerste betreft, prof. Ménégoz antwoordt, dat hij nooit iets dergelijks beweerd heeft. Hij schrijft de beschuldiging toe aan een verkeerd begrijpen der hoofdstelling. 3) Maar Paulus' meening: „Wij worden behouden door 't geloof, zonder de werken der Wet," en Luther's leer: „Wij worden behouden door 't geloof alleen, zonder de goede werken," zijn ook wel verkeerd uitgelegd; doch dat' bewijst niets daartegen. Zijn de goede werken een gevolg van 't geloof, de geloofsvoorstellingen zijn een paedagogisch middel om het geloof voort te brengen, dus eene oorzaak daarvan. Wij worden behouden noch door eene oorzaak, noch door een gevolg van 't geloof, maar door het geloof zelf.

Is er sprake van 't heil door 't geloof alleen, dan moet er niet gevraagd worden: hebben verkeerde

') N. N. in de Réveil d'Israel, overgenomen door de Église Libre, 1897 p. 250, No. 32. Horace Monod, Christ. No. 36. e. a.

Prof. H. Bois in Rev. Mont. 1898 No. 1, cf. Soulier, Égl. Libre 1897 No. 46.

a) Nm. „Ie salut par la foi indépendamment des croyances." Om voortdurende herhaling te voorkomen bezigen wij hier 't woord „hoofdstelling"; Ménégoz zelf noemt ze: „la formule authentique du Fidéisme."

') „Nous sommes sauvés" Public, s. 1. F.p. 256; Vie Nouvelle 1897 No. 41.

Sluiten