Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel aan God overgaf, dan gelooft prof. M. niet dat deze zonderling wegens zijn grove verstandelijke dwaling verdoemd zou worden. „Au paradis , eet originel verrait qu'il s'est trompé, et il se jetterait aux pieds du Seigneur. ..

Geen officiëele leer — zoo blijft het Fideïsme verkondigen — geen bepaalde geloofsvoorstelling, maar eenig en alleen het berouw en de overgave des harten aan God zijn de voorwaarden des heils. Eene verstandelijke dwaling, hoe grof, hoe ongemotiveerd ook, zal den mensch niet veroordeelen, indien hij slechts gelooft, d. i. zijn hart toewijdt aan God.

En prof. Ménégoz meent hier op zeer vasten bodem te staan, immers volgens hem is deze leer de kern, de hoofdinhoud van Christus' Evangelie.

Sluiten