Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

HET KRITISCHE SYMBOLISME.

Afdeeling I.

Het Symbolisme in zijn optreden.

Het „Symbolisme" of „Kritische Symbolisme" heeft als theorie zijn ontstaan te danken aan prof. Sabatier, evenals prof. Ménégoz hoogleeraar bij de theologische Faculteit te Parijs. Evenmin als deze theorie te begrijpen is, zonder eene „fideïstische" gezindheid van den schrijver te aanvaarden, is de toepassing van het Fideïsme op den christelijken leerinhoud te begrijpen zonder het „Symbolisme."

De eerste maal vinden wij deze benaming in de „Essai d'une Théorie critique de la connaissance religieuse," voorkomende in het tijdschrift „Revue Chrétienne," jaargang 1893. ') Wij vernemen daar van prof. Sabatier, dat de theorie van het „Kritische Symbolisme," door hem in groote omtrekken geschetst, de veelbeteekenende bedoeling heeft, ons van een oude en onvruchtbare tegenstelling te verlossen, namelijk die tusschen „de anti-historische orthodoxie" en tusschen het „anti-godsdienstige rationalisme." 2)

') p. 346 SS. Esquisse p. 408.

!) Cf. Public, s. 1. F. p. 33 et 34.

Sluiten