Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbereid om het Evangelie te hooren, discipel van Jezus wordt; zijne woorden verstaat, doordringt tot in zijne ziel, zijn dood begrijpt, hij zal uitroepen: God is Liefde! — gelijk de beschouwer der natuurkrachten zoo even zeide: God is groot! Endeze nieuwe voorstelling, die een nieuwe godsdienstige verhouding weergeeft, zal op hare beurt het beginsel worden van alle Christelijke dogmen."

Toch is de specifiek-Christelijke grondvoorstelling volgens S. het centrum van andere ideeën, die gedrenkt zijn met Joodsche opvattingen en daarom reeds betrekkelijk toevallig en — vergankelijk. „Verbeeldt u eens, dat Christus in China of in het land van Manu en Buddha verschenen ware, zou dan de eerste vorm van het Evangelie niet een gansch andere geweest zijn ? En bovendien, de wereldbeschouwing van alle oude volkeren was zoo geheel anders dan die van onzen tijd. Zij hadden een gansch andere voorstelling van het heelal dan wij. De kosmos der ouden was aan alle zijden begrensd. De aarde, plat en rond als een bord, rondom door den oceaan omgeven, was daarvan het middelpunt. Boven de aarde was, naar men zich voorstelde, de hemel,.. . daarboven nog zes andere sferen of hemelen; „véritable édifice a sept étages ... du haut duquel le Dieu suprème, se reposant depuis les jours de la création, dominait et surveillait tout ce petit univers." Onder de aarde. .. gewelven, waarin demonen en goddeloozen huizen. Deze beschouwing deelt Paulus, wanneer hij in P il. 2 spreekt van iiro"jpa.vtsi, ciriy&tsi en

Sluiten