Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijken geest door een soort van vergoding zijner actieve krachten „exalteert" en ons de grenzen van het pantheïsme doet naderen. Al te zeer wordt in onzen tijd de nadruk op het worden gelegd ten koste van het zijn. Men erkent een nieuw gnosticisme, meer geleerd en methodisch dan het oude, waarin echter evenzeer het element van den wil, van de verantwoordelijkheid, in één woord: het zedelijke bestanddeel, gemist wordt.

Heeft de opzettelijke en uitvoerige bestrijding van het Svmbolisme op de verdere ontwikkeling van prof. Sabatier's beschouwingen ingewerkt? Hierop is geen direct antwoord te geven. Met verdediging van zijne inzichten tegenover anderen hield de laatste zich zeer zelden bezig. Hoe weinig de bezwaren echter door prof. Sabatier gevoeld werden, daarvan geeft de verdere ontwikkeling van het Symbolisme, die wij in het volgende hoofdstuk wenschen te bespreken, duidelijk blijk.

Sluiten