Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden ten dage de hoogste en reinste consciëntiën ondervinden 1). I)e vooruitgang in de religieuze gedachte doet zich het best bij Israël kennen. De profeten zijn de scheppers van het monotheïsme. Onder hun invloed — en hier zijn we in het tweede hoofddeel van het werk, getiteld: le Christianisme — deed de tegenstelling zich gevoelen van Gods heiligheid en der menschen zwakheid en slechtheid: het zonde-bewustzijn. Door |ezus werd die tegenstelling verzoend: God is de „Vader" die vergeeft.

Zoo zijn we als vanzelf gekomen tot het hoofdstuk 1'Essence du Christianisme '2). Het lag zeker op den weg van het Symbolo-Fideïsme, zich bij dit vraagstuk nader te bepalen; immers overal onderscheidt het: wezen en peripherie.

Bij dit vraagstuk wendt S. zich niet tot een of andere Kerk, want hier zal het antwoord steeds eenzijdig wezen; maar tot het Christelijk bewustzijn. Daar doet het Christendom zich kennen als de volmaakte godsdienst; volmaakt, niet door kennis van de hoogere dingen, maar door de innigheid der gemeenschap met God. Die gemeenschap bevredigt des menschen diepste behoefte.

De tweede verzekering van het Christelijk bewustzijn is deze, „dat die gemeenschap niet tot stand is gekomen door mijn eigen deugd of voortreffelijkheid; noch heb

•) p. 108-109 t. a. p.

«) p. 174-215 t. a. p.

Sluiten