Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dieu immanent subjectif, un seul Dieu béni éternellement."

„Wat dunkt u van den Christus ?"

Een ander aanhanger van het Symbolo-Fideïsme voelde zich geroepen, hierop in breederen vorm een antwoord te geven. Het was de Parijsche hoogleeraar in de theologie Edmond Stapff.r j). In 1896—1898 verscheen van zijne hand een Eeven van Jezus.

In een bloemrijken, schilderachtigen stijl teekent de schrijver de natuur, de maatschappelijke verhoudingen, de zeden en gewoonten van land en volk, uit welks midden Jezus is opgestaan. Hij is vervuld van weerzin tegen het „onverbeterlijke docetisme van ons Christendom en onze theologie" (III p. 327I. Geen Christus van metaphysische formules zal onzen tijd redden, maar een Christus, wiens hart vol liefde voor ons klopt, en dien men zien kan in zijne waarachtige menschheid. Deze Christus der historie schijnt prof. Stapfer aantrekkelijker toe dan de „Christus der Kerk." Schrijver doet daarom pogingen (II p. 281 e. a. p.l om zich te stellen buiten onze nieuwere denkbeelden, onze godsdienstige opvoeding, en zich te verplaatsen in de eerste eeuw, mocht het zijn om Jezus te zien!

De Christus-verschijning van Stapfer is een mensch,

') Jésus-Christ avant son Ministère 1896', 1898'1. J. C. pendant son Min. 1897' en La mort et la résurrection de J. C. 1898' en Aangeh. uit 1' en II' en III2.

Sluiten