Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben voor altijd die „kinderlijke opvatting" onmogelijk gemaakt.

Het is de „groote verdienste van 't Symbolo-Fideïsme" dat het ook hier kern en vorm onderscheidt. Het heil is: het eeuwige leven, de gemeenschap met God, reeds hier op aarde. En wat den hemel betreft: onsterfelijk zullen wij zijn, maar „il a plu a Dien de nous laisser dans 1'ignorance aussi bien de notre future substance que de remplacement de notre futur séjour" *).

Sabatier is eveneens van gevoelen, dat de sterrekunde ons in dezen licht gegeven heeft. Dat bleek ook in zijn artikel: La Vie chrétienne et la Théologie scientifique. Bij veel reproductie van vroeger uitgesproken gedachten deelt de hoogleeraar hier mede dat „de opvatting der ouden omtrent het heelal ons doet glimlachen." Zoo hadden de ouden geen moeite om zich de hemelvaart van Jezus voor te stellen: de hemel was boven de wolken.

Vele andere voorbeelden zijn van die verouderde gedachtenwereld te noemen: de schepping van den regenboog, 't stilstaan der zon, de schaduw op Achaz' zonnewijzer, de nederdaling van Jezus ter helle, de opheffing van Paulus in den derden hemel, de schepping der wereld in 6 dagen, de ligging van den hof van Eden (p. 9). De traditie van Genesis heeft niet meer hare oude dogmatische waarde, nu wij weten, dat de oudste redactie van dat boek niet ouder is dan den Koningstijd.

') Publ. s. 1. F. p. 414. Sabatier erkent ook geene eschatologie, wat blijkt uit zijn artikel: L'Apocalypse juive et la philosophie de 1'histoire. Par. 1900.

Sluiten