Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. DE PSYCHOLOGISCHE GRONDSLAG VAN HET SYMBOLO-FIDEÏSME.

„Het Evangelie ligt verborgen in den grond van elke consciëntie," heeft de beroemde Vinet op zijne wijze Tertullianus nagezegd.

In dit woord ligt eene waarheid, welke niet genoeg herhaald kan worden; alleen — moet men het goed „vertalen" *).

Inderdaad, wanneer niet het Evangelie der genade, ofschoon geenszins naar den mensch, — beantwoordde aan de diepste behoeften van den zondaar, welk een geheel ander getuigenis zouden dan de Kerkhistorie en de Zendingsgeschiedenis van 19 eeuwen afleggen!

Uitingen als deze moeten echter beschouwd worden in het licht van Vinet's groote persoonlijkheid. Anders gaat het daarmede als met een schilderstuk van een beroemden meester, dat schoon genoeg is, maar waarop verkeerd licht valt. En niet het minst bij Vinet doet zich een dergelijke moeilijkheid voor; immers de ware lichtval is hier meestal niet gemakkelijk te vinden!

') „II faut qu'on me traduise," zegt Vinet ergens — niet ten onrechte.

Sluiten