Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds daarom is o.i. de hoofdstelling van het Fideïsme psychologisch onhoudbaar. Ook prof. Ménégoz had beter gedaan het individu meer als één geheel te beschouwen.

Het resultaat van dit onderzoek mag dus luiden als volgt: Bij vele verwarringen tusschen subject en object, materie en vorm, scheidt het Symbolo-Fideïsme de drie hoofdfactoren in het innerlijk leven des menschen, verstand, gevoel en wil, willekeurig van elkander, alsof zij, waar het de hoogste belangen geldt, niets met elkander te maken hadden ; komt daardoor veelvuldig in tegenspraak met zichzelf en miskent de macht van het individuum, de persoonlijkheid als één geheel beschouwd, in psychologie en in historie. Deze dwaling gaat gepaard met een eigenaardig Godsbegrip, waarover thans gesproken zal worden.

') In het later (1897) ingevoegde stuk over de Dogmen, Esq. P- 293 > erkent S. de wisselwerking der drie faculteiten, verstand, gevoel en wil. Maar waar blijft de toepassing?

Sluiten